โครงการเรียนภาษา และ วัฒนธรรม ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยภาษาและ วัฒนธรรมปักกิ่ง หรือ Beijing Cultural and Language University (BLCU) โดยมุ่งหวังให้น้อง ๆ ได้ฝึกภาษา และศึกษาวัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ ทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร  
-น้อง ๆ อายุ 12-17 ปี
-ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน


ระยะเวลาโครงการ วันที่26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2562 (4 สัปดาห์)  

วันปิดรับสมัคร 
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


ค่าใช้จ่าย 89,900 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร : (ดาวน์โหลด)

 
อาหมิงพาทัวร์ ปักกิ่ง-เทียนจิน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ดาวน์โหลด)