เกี่ยวกับเรา

การเรียนในประเทศจีนกับ Sinovast


ทางSinovast ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา เราพร้อมดูแลท่านในทุกๆด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร และดำเนินการด้านเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้ท่านมีความทรงจำ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ประเทศจีนได้อย่างเต็มที่

Sinovast เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน


Sinovast ได้จัดเตรียมการศึกษาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ในประเทศจีน

ที่Sinovast เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จบจากมหาวิทยาลัยจีนโดยตรงและบุคลากรคอยให้ความช่วยเหลือท่านในการพัฒนาทักษะภาษาจีน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายการศึกษาต่อในประเทศจีน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิผลจากการเรียน พร้อมทั้งเราได้จัดสรรคอร์สเรียนที่ผสมผสานการฝึกฝนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนความฝันในการไปประเทศจีนให้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจริง

Sinovast ไม่ต้องการให้ท่านได้ความรู้อย่างเดียว แต่เราต้องการให้ท่านได้ความรู้ในขณะที่ท่านสามารถท่องเที่ยวไปด้วย

line@