Sinovast พาทัวร์ปักกิ่ง-หนานจิง

Sinovast พาทัวร์ปักกิ่ง-หนานจิง

9 – 12 มีนาคม

ภาพบรรยากาศ Sinovast พาทัวร์ ณ เมือง ปักกิ่ง-เทียนจิน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ บริษัท ไซโนวาส จำกัด
ในการดูแล และประสานงานการศึกษาที่ประเทศจีนในครั้งนี้

Sinovast พาทัวร์ปักกิ่ง-หนานจิง

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Sinovast พาทัวร์ ปักกิ่ง-เทียนจิน

Sinovast พาทัวร์ ปักกิ่ง-เทียนจิน 31 สิงหาคม – 9 กันยายน ภาพบรรยากาศ Sinovast พาทัวร์ ณ เมือง ปักกิ่ง-เทียนจิน ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ บริษัท[…]

line@