เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

News

Tianjin University โครงการ Mathematics and Big Data 2020

ระยะเวลาที่รับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563รายวิชาที่อบรม : ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ ทฤษฎีเมทริก[…]

Tianjin University ปริญญาตรี ไม่ต้องเรียนปี 1

มหาวิทยาลัยเทียนจีน เมืองเทียนจิน เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพียงแค่มี HSK4 ตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ได้ทันที รายละเ[…]

line@