โครงการทุนปริญญาตรี 1+4 ปีการศึกษา 2564 ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 1+4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)
ค่าใช้จ่าย
-ค่าเล่าเรียนปีแรก 65,000 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 27 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ HSK
เอกสารในการสมัครเบื้องต้น
– ใบสมัคร และค่าสมัคร 5,000 บาท
– รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 6 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบTranscript ม.ปลาย และ ใบจบการศึกษา
– สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
– ผลสอบ HSK (หากมี)
เงื่อนไข
– ในแต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ถ้านักศึกษามี ผลการเรียนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไปของ ทุกวิชา นักศึกษาจะได้ทุนเรียนฟรี ในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ระบุจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง ดังนี้
1. ปริญญาตรี 4 ปี 17,000 หยวน/ปี (ประมาณ 85,000 บาท/ปี)
2. หอพัก 4,000 หยวน/ปี (ประมาณ 20,000 บาท/ปี)

สาขาวิชาที่แนะนำ
– International Economics and Business
– Business Administration
– Tourism Management
– Marketing
– Visual Communication Designing
– Animation
– English

รายละเอียดเพิ่มเติม : (ดาวน์โหลดที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 062-4539922
Line: @sinovastedu
WeChat: Sinovastedu
E-Mail: sinovast.edu@hotmail.com

News

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี จ่ายค่าเรียนเพียง 85,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)ค่าใช้จ่า[…]

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่[…]

line@