News

News

โครงการทุนปริญญาตรี 1+4 ปีการศึกษา 2564 ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 1+4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)ค่าใช้จ[…]

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี จ่ายค่าเรียนเพียง 85,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)ค่าใช้จ่า[…]

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่[…]

line@