ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2562อื่น ๆ

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ณ วันที่ 6 ธันวาคม […]

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2561

Education Expo 2016

Education Expo 2016 ภาพบรรยากาศประจำบูธ Sinovast ภายในงาน Education Expo 2016ณ วันที่ 26-27 มกราคม 2559

line@