แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆ
โรงเรียนสตรีวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนสตรีวิทยาอื่น ๆ

Beijing Summer Camp

Beijing Summer Camp ตุลาคม 2023 อาหมิงพาน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 11-24 ตุลาคม 2023 ที่เมืองปักกิ่ง ซึ่งเป็นเม[…]

Dek-D’s Admission & Ent. 4.0 Fair

Dek-D’s Admission & Ent. 4.0 Fair ภาพบรรยากาศประจำบูธ Sinovast ภายในงาน Dek-Ds Admission & Ent. 4.0 Fair

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

line@