NUFE Summer Camp 2018

NUFE Summer Camp 2018

9 – 24 เมษายน 2561

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษา และวัฒนธรรมจีนหลักสูตรระยะสั้น
ณ เมืองหนานจิง

ขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ บริษัท ไซโนวาส จำกัด
ในการดูแล และประสานงานการศึกษาที่ประเทศจีนในครั้งนี้

NUFE Summer Camp 2018อื่น ๆ

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี […]

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยหนานจิง ประจำปีการศึกษา 2561

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ณ วันที่ 6 ธันวาคม […]

line@