โครงการปริญญาตรี1+4 เหมาๆค่าเทอมเพียง 55,000 บาท

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ก็ไปเรียนจีนได้ 🇨🇳
ห้ามพลาด !! โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว ✨
เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้

รายละเอียด

ข่าวสารอื่น ๆ

บริการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบ[…]

Summer Camp in Guilin 2023

เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ -31 พ.ค.นี้ (จำนวนจำกัด)🙋‍♀️มีพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลตลอดโครงการ📍คุณสมบัติ : รับสมัครอายุตั้งเเต่ 15 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐา[…]

line@