เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวสารอื่น ๆ

Tianjin University โครงการ Mathematics and Big Data 2020

ระยะเวลาที่รับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563รายวิชาที่อบรม : ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ ทฤษฎีเมทริก[…]

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี จ่ายค่าเรียนเพียง 85,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)ค่าใช้จ่า[…]

line@