เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวสารอื่น ๆ

โครงการทุนปริญญาตรี 1+4 ปีการศึกษา 2564 ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี 1+4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภ[…]

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับ[…]

line@