โครงการทุนปริญญาตรี 1+4 ปีการศึกษา 2564 ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี 1+4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามมหาวิทยาลัยกำหนด

3. เกรดเฉลี่ยรวม ม.ปลาย 2.50 ขึ้นไป

4. ไม่ต้องมีผลสอบ HSK

5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง (หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง)

สาขาวิชาที่แนะนำ
– International Economics and Business
– Business Administration
– Tourism Management
– Marketing
– Visual Communication Designing
– Animation
– English

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร:  (ดาวน์โหลดที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 062-4539922
Line: @sinovastedu
WeChat: Sinovastedu
E-Mail: sinovast.edu@hotmail.com

ข่าวสารอื่น ๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่[…]

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี ค่าโครงการเพียง 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับ[…]

line@