Summer Camp in Guilin 2023

เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ -31 พ.ค.นี้ (จำนวนจำกัด)
🙋‍♀️มีพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลตลอดโครงการ
📍คุณสมบัติ : รับสมัครอายุตั้งเเต่ 15 ปีขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

รายละเอียด

ข่าวสารอื่น ๆ

บริการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบ[…]

line@