Tianjin University โครงการ Mathematics and Big Data 2020

ระยะเวลาที่รับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
รายวิชาที่อบรม : ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ ทฤษฎีเมทริกซ์ พีชคณิต การประมวลผลคลาวด์ และอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวจีน)
– สุขภาพแข็งแรง
– อายุ 18 – 45 ปี
– เป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทคณะใดก็ได้
-ส าหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะใดก็ได้)
– มีผลคะแนนTOEFL 80 หรือ IELTS 6.0 หรือความสามารถภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด

ข่าวสารอื่น ๆ

โครงการทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี จ่ายค่าเรียนเพียง 85,000 บาท

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินหนานจิง ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ซึ่งเป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)ค่าใช้จ่า[…]

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่[…]

line@