Winter Camp in Shanghai 3 Weeks

โครงการเรียนภาษา และ วัฒนธรรม ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินเซี่ยงไฮ้ หรือ
Shanghai University of Finance and Economics (SUFE)
โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ได้ฝึกภาษา และ ศึกษาวัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนใหม่ ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– น้องๆ อายุ 12-17 ปี
– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ระยะเวลาโครงการ
22 ธันวาคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2563 (3 สัปดาห์)

วันปิดรับสมัคร
29 พฤศจิกายน 2562

ค่าใช้จ่าย 85,900 บาท

รายละเอียด (ดาวน์โหลด)
ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)

สนใจติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/sinovastedu/

ข่าวสารอื่น ๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อประเทศจีน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่ รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่[…]

Tianjin University โครงการ Mathematics and Big Data 2020

ระยะเวลาที่รับสมัคร : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563รายวิชาที่อบรม : ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ ทฤษฎีเมทริก[…]

line@