เรียนภาษาจีน

โปรแกรมภาษาจีนกลาง
สำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาจีน เราขอแนะนำให้ท่านเรียนภาษาที่ประเทศจีนโดยตรงเนื่องจากท่านสามารถใช้ภาษาที่ท่านเรียนมาโดยทันที ซึ่งต่างจากการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการการสื่อสาร
ทาง Sinovast ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการเรียนต่อของท่าน  

สถานที่
ท่านสามารถเลือกเมืองได้เอง เช่น ปักกิ่ง นานกิง หางโจว เซี่ยงไฮ้ และอื่นๆ

ระยะเวลาในการเรียน
– คอร์สระยะสั้น 1 เดือน
– คอร์สระยะกลาง 12 สัปดาห์
– คอร์สระยะยาว 1 ปี

โปรแกรมพิเศษเฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
การเรียนรู้ตัวอักษร
ตัวอักษรตั้งแต่ 100-4,000 ตัวขึ้นไป
**คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยปรึกษาเราเพื่อจัดโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณได้

Q.หลักสูตรระดับไหนที่ได้เรียนพูดภาษาจีน?

ทุกหลักสูตรมีการสอนพูดภาษาจีนกลาง เริ่มตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง อย่างไรก็ตามในแต่ละมหาวิทยาลัยจีนจะใช้ระบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนใหม่ โดยมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเพื่อใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการจัดระดับ คือระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง และจะมีการแยกต่อไปในระดับย่อยอีกด้วย นักเรียนทุกคนจะอยู่ในระดับชั้นที่ถูกต้อง ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของหลักสูตร แต่ถ้ารู้สึกว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่นั้นง่ายเกินไป คุณสามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงกว่าได้ ในอีกทางหนึ่งคุณยังสามารถเข้าเรียนระดับที่ต่ำกว่าถ้าคุณรู้สึกว่ายากเกินไป เราส่งเสริมให้นักเรียนซื่อสัตย์กับการประเมินทักษะภาษาจีนกลางของตนเองและมีบทบาทในการตัดสินใจว่าระดับไหนดีที่สุดสำหรับพวกเขา นอกจากนี้นักเรียนควรประเมินเป้าหมายและแรงจูงใจของพวกเขาสำหรับการย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น Beijing University, Nanjing University, Zhejiang University, Nanjing university of finance and economics และ Fudan University

Q.มีนักเรียนกี่คนในห้องเรียน?

โดยทั่วไปใน 1 ชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ภายในชั้นเรียนของคุณจะประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งนักเรียนที่มาจากไซโนวาส

Q.ชีวิตประจำวันของนักเรียนต่างชาติในประเทศจีนปกติทำอะไรบ้าง?

นักเรียนจะตื่นนอนและแต่งตัวเพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีเพื่อไปยังห้องเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องพักที่คุณเลือก สำหรับเวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการวัดระดับภาษาจีนของคุณ อาจจะเรียน 4 ชั่วโมงในช่วงเช้า (08:00-12:00) หรือในช่วงบ่าย (13:30-17:00) คุณจะมีเวลาพักเบรกระหว่างเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันจนเกินไป คุณจะเรียนภาษาจีนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ ในกรณีวันหยุดคุณอาจได้เรียนชดเชยในวันเสาร์หรืออาทิตย์ 

การบ้านมักประกอบไปด้วยการคัดตัวอักษรและการทำแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน เรามีกิจกรรมอาสาสมัครและโปรแกรมฝึกงาน เพื่อใช้ทักษะภาษาที่เรียนของคุณให้เกิดประโยชน์ 

Q.ฉันเรียนรู้อะไรจากการเรียนในชั้นเรียนภาษาจีน?

ความคืบหน้าในการเรียนรู้ มีได้หลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง การเรียนภาษาจีนเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก ความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับการฝึกฝน
ในทุกหลักสูตรช่วงเปิดเทอม เราคาดว่านักเรียนจะเรียนรู้ตัวอักษรจีนได้ประมาณ 400-800 ตัวอักษร (ประมาณ 100-200 ตัวอักษรต่อเดือนตามปฏิทินการศึกษา )

มุมมองของการเรียนรู้

200 ตัวอักษร เพียงพอในการการดำเนินชีวิตในระดับพื้นฐาน แนะนำตัวเอง บอกทางคนขับแท็กซี่ สั่งอาหารและเครื่องดื่มง่ายๆ

800 ตัวอักษร คุณสามารถสนทนาขั้นพื้นฐานในภาษาจีน พูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น ช็อปปิ้งและเที่ยวรอบเมือง

1,500 ตัวอักษร คุณสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าใจได้ทุกตัวอักษร แต่จะสามารถจับใจความข่าวได้คร่าวๆ

2,500 – 3,500 ตัวอักษร คุณจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายของจีน สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีน ฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้

4,500 – 5,500 ตัวอักษร คุณจะอยู่ระดับเดียวกับคนที่จบมหาวิทยาลัยจีน ในระดับนี้คุณจะพูดได้คล่องแคล่วในทุกสถานการณ์ แปลเอกสารในระดับสูงและสนทนาในทุกระดับชั้น

20,000 – 30,000 ตัวอักษร คุณจะอยู่ภายในกลุ่มเล็กๆ ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ไม่ชัดเจนและรายละเอียดปลีกย่อยที่มีอยู่ภายในภาษาจีนกลาง มีน้อยคนไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนท้องถิ่นที่อยู่ระดับนี้ แต่ไม่ยากเกินความพยายาม

Q.หลักสูตรนี้เป็นอย่างไร?

มหาวิทยาลัยจีนทั้งหมดที่ทำงานร่วมกับไซโนวาสได้รับการรับรองโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน

ในตอนท้ายของโปรแกรมแต่ละมหาวิทยาลัยจะออกหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งเอกสารนี้จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของนักเรียนแต่ละคน เวลาที่เข้าเรียนและเกรดของพวกเขา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการสอบครั้งสุดท้าย บางส่วนจากการสอบกลางภาค การบ้าน และการเข้าชั้นเรียน
หากนักเรียนมีความสนใจในการถ่ายโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศของเขา จะต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากทางมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำของเราคือการพูดคุยกับนักวิชาการและที่ปรึกษาต่างๆในด้านการศึกษาในต่างประเทศของคุณก่อนเริ่มขั้นตอนการสมัคร เพราะโปรแกรมการเรียนการสอนมี 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถือเป็นการศึกษาแบบเต็มเวลา ( เสมือนการศึกษาแบบเต็มเวลา ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตะวันตก ) โปรแกรม 4 สัปดาห์ จะเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาของหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยตะวันตก ภาคการศึกษามีหลายหลักสูตรและควรจะได้ 12 ถึง 15 หน่วยกิต 

* มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะยกเลิกวีซ่า หากนักเรียนเข้าเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาตรี

ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดกว้างทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยของจีนให้ก้าวสู่ระด[…]

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาเอกของจีน เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่สอนบรรยายอังกฤษ ทำให้นักศึกษาสามาร[…]

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทจีนเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติ ใช้ระยะเวลาเรีย[…]

line@