ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

SICHUAN

มณฑลเสฉวน มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจีน มีนครเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑล ประชากรประกอบด้วยชนชาติหลักจำนวน […]

SHANGHAI

หอไข่มุก 东方明珠 เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มีความสูงถึง 468 เมตร ถือเป็นหอคอยที่มีความสูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะภายนอ[…]

NANJING

ฟู่จึเมี้ยว ศาลเจ้าขงจื้อ (夫子庙 : fu zi miao) เปิดทำการ : 7:00-23:00 ที่ตั้ง : ถนนฉินหงหมายเลขหนึ่ง (秦虹路1号) ประวัติ : ศาลเจ้าขงจื้อ หรือเรียกว่า “ฟูจึเ[…]

line@