SICHUAN

มณฑลเสฉวน


มณฑลเสฉวน
 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจีน มีนครเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑล ประชากรประกอบด้วยชนชาติหลักจำนวน 15 ชนชาติ ประกอบด้วยชาวฮั่น หยี ทิเบต เย้า เฉียง ฮุย มองโกล ลีซอ แมนจู น่าซี ไป๋ ไต ปูยี แม้ว และถูเจีย โดยชาวฮั่นเป็นประชากรส่วนใหญ่ พื้นที่โดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 4 ด้าน มีแม่น้ำน้อยใหญ่พาดผ่านมากมาย อีกทั้งยังเลื่องชื่อในเรื่องความงดงามทางธรรมชาติอันเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไม่ขาดสาย

อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว

 จิ่วไจ้โกว ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเสฉวน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑล Nanping ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้โบราณที่ครอบคลุมอาณาบริเวณในจิ่วไจ้โกวเกินกว่าครึ่งของพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่าและนกนานาชนิด น้ำในทะเลสาบจะมีทั้งแบบเป็นน้ำแข็งและแบบใสๆให้พบเห็น แต่ที่ประทับใจก็เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำแข็ง รวมทั้งเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะและยังสามารถเห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่ดูงดงามในต้นฤดูใบไม้ร่วง 

พระพุทธรูปเล่อซาน


          เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง คือคริสต์ศักราช 700 กว่าปีเริ่มต้นโดยมี พระชื่อไห่ทง ท่านได้เดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบว่าภูเขาเขาเล่อซานตั้งอยู่บนทางผ่านของแม่น้ำสามสาย จึงมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้มีผู้คนเสียชีวิตบ่อยๆ พระไห่ทงจึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้พระคุ้มครองเเก่ผู้เดินทาง ต่อมามีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาใช้ความพยายามและใช้เวลาอีก 90 ปีสร้างพระพุทธรูปองค์นี้จนสำเร็จ พุทธศาสนิกชนจากท้องที่ต่างๆพากันมานมัสการเพื่อความสงบสุขแห่งจิตใจ

ถ้ำผาหินสลักต้าจู๋


           ศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาเขาเป่ยซานตั้งอยู่ ณ หน้าผาที่ห่างจากตัวเมืองอำเภอต้าจู๋ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร โดยมีปฏิมากรหน้าผาร่วมหมื่นรูป ส่วนใหญ่เป็นปฏิมากรที่อุบาสกอุบาสิกาบริจาคเงินสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา มีปฏิมากรปางต่างๆและลักษณะต่างๆ รวม 51 ประเภท โดยมีการออกแบบอย่างประณีตงดงาม ซึ่งปฏิมากรแต่ละรูปมีลักษณะต่างกัน ลักษณะสาระของศิลปกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ กลุ่มปฏิมากรทั้ง หมดเสมือนดั่งเป็นปูชนียสถานแห่งพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นส่วนของศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาสมัยราชวงศ์ซ่ง

เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ๋อเหมยซัน


           รูปทรงของภูเขามีลักษณะคล้ายคิ้ว ภูเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและศาสนาเต๋าในประเทศจีน ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัวจ้วง เขาเอ๋อเหมยซัน เรียกอีกชื่อว่า ต้ากวงหมิงซัน “เทือกเขาแห่งแสงสว่าง” เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ในเวลาต่อมาศิลปะวัดพุทธที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ได้รับการโจษขานให้เป็น “มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ 

เขื่อนตูเจียงเอี้ยน


            ก่อนที่เขื่อนชลประทานแห่งนี้จะสร้างขึ้น ความเชี่ยวกรากของแม่น้ำหมินเจียงได้ก่อให้เกิดอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง จวบจนเมื่อปีค.ศ. 256 ข้าหลวงเมืองสูนามหลี่ปิงและบุตรชาย ได้นำประชาชนในท้องถิ่นก่อสร้างเขื่อนชลประทานแห่งนี้ขึ้น จากนั้นมา พื้นที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่เมืองเฉิงตูก็ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแมนแดนสวรรค์” และได้กลายเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจีน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ปากปลา เฟยซาเอี้ยน(ฝายน้ำล้น) และเป่าผิงโข่ว(ปากน้ำ)

วัดเต๋าชิงเฉงซัน


           เป็นแหล่งต้นกำเนิดที่สำคัญแห่งหนึ่งของลัทธิเต๋าในจีน เนื่องจากขุนเขาแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ชื่อว่า “เมืองแห่งแมกไม้สีเขียว” ถือเป็นจุดกำเนิดของลัทธิเต๋า ยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นจำนวนมากบนเขาแห่งนี้ และสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นอย่างกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศรอบข้าง เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดลัทธิเต๋าในการเข้าถึงธรรมชาติ แม้แต่ข้าวของเครื่องประดับก็ยังแสดงถึงความเป็นมงคลอายุยืนนานและความมุ่งหวังที่จะบรรลุเป็นเซียน ตามแนวคิดสูงสุดของเต๋า

ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเสฉวน


             เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก สัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อื่นๆ เช่น เสือดาวหิมะ เสือลายเมฆ และแพนด้าแดงอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 สปีชีส์ และคาดว่ามีความใกล้เคียงกับป่ายุคเทอร์เชียรี

อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว


ไห่โหลวโกว 
เป็นชื่อภาษามุหยา ซึ่งมีความหมายว่าที่พักในเนินเขา เป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ เกิดจากการละลายของหิมะทางด้านตะวันออกของภูเขากังก่า และเคยถูกนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกแห่งประเทศจีนยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ธารน้ำแข็งที่สวยที่สุดของจีน ที่นี่มีน้ำพุร้อนที่มีแรงเสน่ห์ดึงดูดคู่รักและครอบครัว มีป่าดิบที่คงสภาพดั้งเดิมอย่างดีที่สุด มีป่าธรรมชาติมากพอเทียบกับเกาะแทสเมเนียของประเทศออสเตรเลีย มีน้ำตกไหลจากเขาสูงและมีขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าที่แปลกตาน่าสนใจ

เขาชิงเฉิง


                เขาชิงเฉิงมีความโดดเด่นที่ธรรมชาติอันงดงามและเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมตามแนวคิดเต๋า และยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่ฝึกจิตปฏิบัติธรรมนับแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวที่มาชมทิวทัศน์ ณ ที่นี้ จะพบว่าตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดอันงดงามทางธรรมชาติแห่งนี้ และถ้ำแห่งนี้ยังได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวอื่น ๆ

SHANGHAI

หอไข่มุก 东方明珠 เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มีความสูงถึง 468 เมตร ถือเป็นหอคอยที่มีความสูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะภายนอ[…]

NANJING

ฟู่จึเมี้ยว ศาลเจ้าขงจื้อ (夫子庙 : fu zi miao) เปิดทำการ : 7:00-23:00 ที่ตั้ง : ถนนฉินหงหมายเลขหนึ่ง (秦虹路1号) ประวัติ : ศาลเจ้าขงจื้อ หรือเรียกว่า “ฟูจึเ[…]

line@