Sun Yat-Sen University

Sun Yat-Sen University        

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

          มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในการสอนและการเรียนรู้ เป็นวิทยาลัยการแพทย์ที่มีประวัติยาวนาน และเป็นรายแรกที่ได้รับความร่วมมือจากชาวอเมริกา ในปี 1942 ด็อกเตอร์ซุนยัดเซนเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในศตวรรษที่ 20 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองและจารึกด้วยลายมือของท่านเป็นภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษากว้างใหญ่ สอบถามถูกต้อง สะท้อนอย่างระมัดระวัง แยกแยะอย่างชัดเจน” เดิมมหาวิทยาลัยมีชื่อว่า Guangdong ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ในปี 1926 และในปี 1930 มี 7 วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยสอนศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม การเกษตร การแพทย์ และการศึกษา ในปี 1935 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิต ในปี 1950 วิทยาลัยและโรงเรียนทั่วประเทศมีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยซุนยัดเซนคือ มหาวิทยาลัยที่ใช้ในการทดสอบความรู้ทั้งหมด ทั้งในด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนใหม่ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซนยังคงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในระดับชาติ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ในจังหวัด Guangdong ปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ 6.17 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำแห่งไข่มุก หรือทะเลจีนใต้บริเวณทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ของ 1.17 ตารางกิโลเมตร บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ 0.39 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ 3.48 ตารางกิโลเมตรบริเวณทิศใต้มหาวิทยาลัย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ สนามหญ้า และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งการสร้างสรรค์ในด้านความคิด การศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าและการวิจัย


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.sysu.edu.cn/2012/en/about/about07/index.htm

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@