Beijing Jiaotong University

Beijing Jiaotong University

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียตุง
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

           มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ตัวเมืองปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน มหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 มีอีกชื่อหนึ่งว่า มหาวิทยาลัย Northern Jiaotong มีชื่อเสียงในการสอนหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร อีกทั้งการสอนทางด้านการขนส่งและการจราจร ในด้านวิศวกรรมการจราจรและการควบคุมนั้น มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong มีชื่อเสียงในด้านการสอนอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศจีน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ทั้งสิ้น 13,784 คน และ มีนักศึกษาระดับปริญญาโท 7,108 คน มหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในปี 1954 ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ ได้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนถึง 3,000 คนจาก 71 ประเทศ ในปี 2006 นักศึกษาต่างชาติกว่า 220 คนจาก 55 ประเทศได้มาเรียนกับทางมหาวิทยาลัย


รายละเอียดหลักสูตร
ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://en.bjtu.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@