Beijing Normal university

Beijing Normal University

มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

          Beijing Normal University (BNU) หรือ มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง ก่อตั้งในปี  ค.ศ. 1902 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรระดับสูงเป็นอันดับต้นๆ ปัจจุบันมี 15 คณะ    12 ภาควิชา 12 สถาบันวิจัย โดยมี 52 สาขาวิชาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาทั้งสิ้นราว 16,000 คน แบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี 8,000 คน ส่วนการศึกษาระดับสูงประมาณ 7,000 คน ในส่วนการศึกษาต่อเนื่องและนักเรียนทางไกลประมาณ 1,000 คนและนักศึกษาต่างชาติราว 2,000คน คณะที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีทั้งด้านสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาทิ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาจีนและวรรณคดี คณะประวัติศาสตร์  คณะปรัชญา คณะกฎหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย) คณะนิเทศศาสตร์ คณะการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาก ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเป็นทั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย ทั้งในด้านการออกเสียง ตัวหนังสือ ไวยากรณ์ การสอน และวรรณคดี ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่ 2 และ 3 ในเขตตัวเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองปักกิ่ง ในเขตไฮ่เตี้ยน (Haidian district)


รายละเอียดหลักสูตร

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://english.bnu.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@