Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

   มหาวิทยาลัยการบินพลเรือนหนานจิง (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics: NUAA) ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้รับการจัดอันดับจากนักศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยในจีนที่นักศึกษาพึงพอใจในมาตรฐานการเรียนการสอนมากที่สุด มหาวิทยาลัยการบินพลเรือนหนานจิงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมกับการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบอากาศยาน การบินพาณิชย์และการศึกษาด้านอวกาศ มหาวิทยาลัยการบินพลเรือนหนานจิงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติแห่งแรกๆ ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในปีค.ศ. 1996 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนหนานจิงมี 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขต Minggugong ในพระราชวังเก่าของราชวงศ์หมิง และวิทยาเขต Jiangjunlu ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขตการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี Jiangnin

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ)         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://iao.nuaa.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@