University of Nottingham Ningbo China

University of Nottingham Ningbo China

รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยต่างชาติแห่งแรกที่เปิดในประเทศจีนในปี 2547 โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (ของสหราชอาณาจักร) โดยได้รับความร่วมมือจาก Wanli Education Group ของเจ้อเจียง  วิทยาเขตในต่างประเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 อยู่ที่เมือง Semenyih ประเทศมาเลเซีย


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี (อินเตอร์)         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://www.nottingham.edu.cn/en/index.aspx

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@