Fudan university

Fudan University

มหาวิทยาลัยฟูตัน

          มหาวิทยาลัยฟูตันตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดและอยู่ในอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีนในปี 2015 มหาวิทยาลัยฟูตันก่อตั้งขึ้นในปี 1905 เกิดจากการรวมตัวมหาวิทยาลัยฟูตันและมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟูตันในเดือนเมษายนปี 2000 โดยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆของจีนทุกปีในการจัดอันดับ 

         มหาวิทยาลัยฟูตันประกอบด้วย 43 คณะ หลักสูตรปริญญาตรี 57 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 148 สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 103 สาขา และ 22 สาขาของหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาเอกด้านการสื่อสาร ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันวิจัยและศูนย์กลางวิจัยการศึกษาและการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์การสอนเกี่ยวกับคลินิกและการวินิจฉัย มหาวิทยาลัยฟูตันมีคณะที่ดีที่สุดซี่งประกอบไปด้วยนักวิจัยสมัยใหม่ นักเรียนทุนที่มีชื่อเสียง และสมาชิกของสถาบันการศึกษาจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสามสิบมหาวิทยาลัยในจีนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนอนุมัติการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติได้ โดยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยฟูตันเปิดการสอนแพทย์ถึง 20 สาขาวิชาและมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานทางการแพทย์และงานวิจัย นอกจากนี้มีการเปิดการสอนในสาขาอื่น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล จุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ดีมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดหลักสูตรภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.fudan.edu.cn/en/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@