Nankai university

Nankai University

มหาวิทยาลัยหนานไค
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

         มหาวิทยาลัยหนานไคตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1919 เมื่อปี 2016 ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาลัยที่ดีที่สุดของจีนในอันดับที่ 18 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงของจีนเป็นที่รู้จักดี ทั้งในและต่างประเทศในช่วง 80 ปี ที่ผ่านมาด้วยปฏิญาณ “หนานไคมุ่งสร้างบัณฑิต สร้างสรรค์สังคม” ของมหาวิทยาลัยหนานไค ได้พัฒนาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ที่มีสาขาวิชาเรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านสายวิทย์และสายศิลป์ ด้วยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยการเรียนการสอน ปัจจุบันทางสถาบันมีนักเรียนประจำราว 30,000 คน มหาวิทยาลัยหนานไคตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ำเว่ยจินของเมืองเทียนสิน มีพื้นที่ประมาณ 1,458,694 ตารางเมตร บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยร่มรื่น งดงามด้วยธรรมชาติ มีสถานที่เพื่อออกกำลังกายและอุปกรณ์การกีฬาที่ครบครันสำหรับนักศึกษานอกเวลากิจกรรมการเรียนการสอน


รายละเอียดหลักสูตร
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

http://nankai.en.school.cucas.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@