Nanjing University

Nanjing University

มหาวิทยาลัยหนานจิง

มหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 110 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหนานจิงมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ Gulou, Pukou และ Xianlin โดยเปิดสอน 28 คณะใน 80 ภาควิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 85 สาขา หลักสูตรปริญญาโท 213 สาขา หลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะ 21 สาขา หลักสูตรปริญญาเอก 147 สาขา หลักสูตรปริญญาเอกวิชาชีพเฉพาะ 1 สาขา และหลักสูตรหลังปริญญาเอก 23 สาขา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดราว 50,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,000 คน และในทุกสาขาวิชายินดีต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาจีน

คณะการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยหนานจิงเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ และฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติ คณะการศึกษาต่างประเทศมีสาขาวิชาภาษาจีนซึ่งรับสมัครเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ และสาขาวิชาการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองสาขาวิชานั้น เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และการเรียนภาษาจีนระยะสั้น

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา              

ภาษา 1 เทอมรายละเอียด
ภาษา 1 ปี รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท ายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://www.nju.edu.cn/english/

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@