Chongqing university

Chongqing university

มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

        มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง(CQU) ตั้งอยู่ในใจกลางโซนเศรษฐกิจของนครฉงชิ่งซึ่งมหานครฉงชิ่งเป็นหนึ่งใน 4 มหานครของจีนนอกเหนือจาก ปักกิ่ง เซี่ยงไซ้และเทียนจิน มหาวิทยาลัยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ที่ควบคุมดูแล ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่สำคัญในของประเทศจีน มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 4 วิทยาเขต มีสภาพแวดล้อมในมหาลัยที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพในการสอนและมีชื่อเสียงในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาตั้งแต่ปี 1990 โดยมีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในด้านภาษาและปริญญามากกว่า 1,020 คน ใน 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีสาขาที่เป็นเลิศทางการศึกษา คือวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโลหะ วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ การสื่อสารและวิศวกรรมสารสนเทศ ชีวการแพทย์ การจัดการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://english.cqu.edu.cn/index.htm

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@