Hunan Normal university

Hunan Normal university

รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

          Hunan Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 2481 เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงในฉางชามณฑลหูหนาน มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโครงการ 211 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศในศตวรรษที่ 21Hunan Normal University ประกอบด้วยห้าวิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1.78 กม. วิทยาเขตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา Yuelu มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 23 วิทยาลัย 3 แผนกการสอน 51 สถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัยเปิดสอน 74 หลักสูตรระดับปริญญาตรี, 147 หลักสูตรปริญญาโทและ 55 ปริญญาเอก โปรแกรม มีสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์หลังปริญญาเอก 10 แห่งการฝึกอบรมและฐานวิจัยของรัฐ 13 แห่งและห้องปฏิบัติการสำคัญ 7 แห่งที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและมณฑลหูหนานในวิทยาเขตนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้ให้การศึกษาแก่นักศึกษาเกือบ 300,000 คนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คนและนักศึกษาจากฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 24,000 คนบัณฑิต 8,000 คนและนักศึกษาต่างชาติ 300 คนกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ 1,091 คนและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ในหมู่พวกเขาเป็นหนึ่งในนักวิชาการของ Chinese Academy of Sciences และเป็นหนึ่งในนักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering มหาวิทยาลัยได้เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญประมาณ 600 คนให้ไปบรรยายหรือดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในวิทยาเขตจากกว่า 20 ประเทศตั้งแต่ 2,000 แห่งและได้สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาระดับสูงกว่า 80 แห่งสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://english.hunnu.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@