Sichuan University

Sichuan  University

มหาวิทยาลัยเสฉวน
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

           มหาวิทยาลัยเสฉวนตั้งอยู่ ในเขตมณฑลเสฉวน ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ.1896 อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือ เมืองเฉิงตู ประกอบไปด้วยปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ กฎหมาย ศึกษาแพทย์ ทั้งสิ้น 86 คณะ ปริญญาโท (เรียน 3 ปี) สายวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 112 คณะ คณะแพทย์ 10 คณะ ปริญญาโทคณะแพทย์ (เรียน 3 ปี) 36 คณะ ในส่วนการเรียนการสอนของนักศึกษาต่างชาตินั้น มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และมีการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีนและหลักสูตรอื่นๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติกว่า 100 หลักสูตร โดยมีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบแบบแผนและมีคุณภาพดีเยี่ยม รวมทั้งมีการสอนทางด้านแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษา มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ลงพื้นที่จริง) เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 20 แห่งแรกของประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่อันดับที่ 15


รายละเอียดหลักสูตร
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://en.scu.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@