Southeast University

Southeast University

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

           มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์อยู่ในเขตมณฑลเจียงซู ก่อตั้งในปีค.ศ. 1902 เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจีน  ในปีค.ศ. 2000 มีวิทยาลัย 3 แห่งในเมืองหนานจิง ได้ควบรวมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ ทำให้มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจีนที่อยู่ภายในการควบคุมดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน และได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 11 ใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ “Project 211” และ “Program 985” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลจีน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ยังติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สำคัญของจีนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาในประเทศจีน และได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับมณฑลกว่า 500 รางวัลอีกด้วย ด้วยคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ที่ยอดเยี่ยมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจีนเป็นอย่างมาก อัตราการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์สูงเกือบ 100%

รายละเอียดหลักสูตร
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://www.seu.edu.cn/english/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@