Tianjin Yinghua International School

Tianjin Yinghua International School (TJYH) ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน โรงเรียนได้พัฒนาชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน มันเติบโตขึ้นจนกลายเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่งและเทียนจิน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 2050 คน จากเกาหลี ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน และไต้หวัน และมีครูแนวหน้า 205 คนโดยมีครูต่างชาติมากกว่า 20 คน จากแคนาดา อังกฤษ ฯลฯ รวมถึงจัดตั้งแผนกพิเศษเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ และทุก ๆ ปีมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน เช่น มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นต้น 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรมัธยม

line@