Tsinghua university

Tsinghua university

มหาวิทยาลัยชิงหวา

          มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ตั้งอยู่ ณ เมืองปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1911 ในบริเวณสวนของราชวงศ์ชิง โดยเงินบริจาคของรัฐบาลแมนจูจากเงินอุดหนุนการช่วยเหลือสมัยเหตุการณ์กบฏนักมวย ที่ได้รับโดยการเสนอของประธานาธิบดีธีโอดอร์ โรสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและมติของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา  รู้จักกันดีในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดหนึ่งในสองแห่งของจีนและถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน ชิงหวามีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสองคน ได้แก่ หู จิ่นเทา และ สี จิ้นผิง อีกทั้งได้รับฉายาว่า “MIT แห่งเมืองจีน” จากชื่อเสียงของวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เทียบเคียงสถาบันการศึกษาชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีการจ้างงานบัณฑิตสูงสุด” อันดับที่หนึ่งของประเทศจีนและทวีปเอเชีย และอันดับที่เก้าของโลกในปี 2016 ปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก ประจำปี 2015-2016 โดย QS World University Rankings สำนักจัดอันดับชื่อดังจากประเทศอังกฤษ และอันดับที่ 47 ของโลก โดย Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)  ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมากที่สุด


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@