Ningbo university

Ningbo university

รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

          มหาวิทยาลัย Ningbo เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายและครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมาก เช่น เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการจัดการ เป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญของการเรียนรู้ระดับสูงในมณฑลเจ้อเจียง เติ้งเสี่ยวผิงได้ลงนามให้การจัดตั้งและการพัฒนามหาวิทยาลัย Ningbo  ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 5 วิทยาเขต ครอบคลุมพื้นที่กว่า 160 ไร่โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 560,000 ตารางเมตร เนื่องจากในปัจจุบันภาษาจีนถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศทางมหาวิทยาลัย Ningbo จึงได้เปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงหลักสูตรพื้นฐานภาษาจีน การฟัง-พูดภาษาจีนและการอ่านภาษาจีน เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน, เศรษฐกิจจีน, กังฟู, การเขียนตัวอักษรจีน เป็นต้น


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://studyinnbu.com/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@