Peking University

Peking University

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

ประวัติโดยย่อ

         มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตั้งอยู่ ณ เมืองปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1898  เดิมเป็นมหาวิทยาลัยหลวง (京师大学堂) ก่อนเปลี่ยนชื่อเมื่อปี ค.ศ.1912 หลังการปฏิวัติล้มราชวงศ์ชิง ที่นำโดย ดร.ซุนยัดเซ็น หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็เป็นที่บ่มเพาะชนชั้นปกครองของจีนยุคใหม่มากมาย เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แนวคิดมาร์กซิสม์ในประเทศจีน รวมถึงเป็นที่ฟักตัวของ เหมาเจ๋อตง อันเคยทำงานชั่วคราวในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 29 คณะ เปิดสอนวิชาต่างๆ มากกว่าร้อยสาขา มีประเพณี และวัฒนธรรม อันเก่าแก่ยาวนาน มีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และมีคณจารย์ที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก จากการจัดอันดับมหาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีนในปี 2016 มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาลัยที่ดีที่สุดของจีนเป็นอันดับ 2


หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรภาษา 1 เทอม รายละเอียด

หลักสูตรภาษา 1 ปี         รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี      รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท       
      ภาคภาษาจีน          รายละเอียด
      ภาคอินเตอร์           รายละเอียด


ระยะเวลาการสมัคร

  • ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี
  • ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี
รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://english.pku.edu.cn/

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@