ข่าวสาร

ข่าวสาร

Summer Camp in Guilin 2023

เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ -31 พ.ค.นี้ (จำนวนจำกัด)🙋‍♀️มีพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลตลอดโครงการ📍คุณสมบัติ : รับสมัครอายุตั้งเเต่ 15 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐา[…]

บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม เพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท วีซ่าท่องเที่ยว L *กรณีให้ทาง Sin[…]

บริการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบ[…]

line@